Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Familiekracht, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65116577, inzake de website www.familiekracht.nu.  

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Stichting Familiekracht door middel van het besloten coachingsysteem en de mailverwerking. 
De Stichting Familiekracht respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Stichting Familiekracht. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Stichting Familiekracht niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. 

Verwerken van persoonsgegevens 

Wanneer u zich aanmeldt voor de coachingsdiensten van de Stichting Familiekracht, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van de Stichting Familiekracht en gebruikt om deze dienst aan u te kunnen leveren. 
Bij gebruik van het contactformulier zullen wij uw gegevens gebruiken voor beantwoording van uw vraag. 
Uw persoonsgegevens kunnen ook door de Stichting Familiekracht worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. 
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Stichting Familiekracht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening naar u toe. 
Stichting Familiekracht is bevoegd om werkzaamheden uit te besteden, waarbij uw persoonsgegevens aan de uitvoerder ter beschikking worden gesteld. In die gevallen wordt met de uitvoerder een verwerkersovereenkomst afgesloten. In die verwerkersovereenkomst wordt vastgelegd dat de gegevens uitsluitend gebruikt mogen worden voor de betreffende werkzaamheden en direct na gebruik vernietigd moeten worden. 
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de in de betreffende email aangegeven procedure.

Bewaartermijn 

De Stichting Familiekracht bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid van de Kamer van Koophandel.

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Stichting Familiekracht. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
December 2016

Agenda

Herkenbaar?

Ondersteuning

Familiekracht wil ouders en iedereen die betrokken is bij een gezin/familie kennis laten maken met elkaar. Familiekracht laat de kracht uit jezelf en je gezin weer groeien. Door ontmoetingen in verbinding met jezelf en met elkaar.